top of page
Anker Natuur
Hier werken wij aan onze natuur

‘Caetsweyers' is een verborgen parel in Diepenbeek en vormt een 'ketting' van aaneengeschakelde historische vijvers. Deze vijvers zijn ontstaan door het aanleggen van dijken in het stroomgebied van de Kaatsbeek. De dijken werden dwars op het dal geplaatst. Door er vis te kweken, kregen de vijvers een economisch doel.


De viskweek ‘verwaterde’, en het gebied raakte in verval. In 2013 kocht natuurvereniging Limburgs Landschap vzw haar eerste gronden in het vijvercomplex. Ondertussen beheren ze er meer dan 48ha. Dat zijn 96 voetbalvelden! Tegenwoordig is ‘Caetsweyers’ al een interessante natuurplek, waar o.a de ijsvogel zich thuis voelt.

Ree_Logo.jpg

Nieuws

ward.jpg

“Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw zal de komende jaren hard werken om de natuur hier te herstellen en alle kansen te geven. We hopen o.a. de roerdomp, woudaap en boomkikker hier te verwelkomen”,

zegt projectleider Ward Hamaekers.

DR_060623_RobbeTh_GroteBonteSpechtOpStam.JPG

Wist je dat?

 • We verder werken na het broedseizoen?

 • De eerste fase voor de herinrichting afgerond is? 

 • We veel vissen een nieuwe thuis in Hengelhoef gaven? 

 • We regelmatig een natuurwandeling in de Caetsweyers organiseren?
  Voor mee
  r info: check onze activiteitenpagina! 

Conservator Marco:

“Uiteindelijk gaat het heel mooi worden, maar we moeten nu even door de zure appel heen bijten”

Jan Leijskens_boomkikker_amfibie (13).jpg

Tijdslijn

2022

Studiefase

 • Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw tekent - samen met een studiebureau - de ideeën uit. Vooral het vijversysteem heeft nood aan grondige werken
   

 • De Vlaamse Overheid keurt het project ‘Caetsweyers’ goed:
  Er komt 1,7 miljoen euro aan Blue Deal-middelen vrij om het gebied te herstellen en ecologisch op te waarderen

2023

Start werken

 • Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw organiseert een ‘hoe-herstel-je-vijvers-wandeling’ op 30 april voor biologie-studenten, en een infomoment op 16 juli voor geïnteresseerden
   

 • Het redden van zoveel mogelijk vissen, samen met de Diepenbekenaren
   

 • Het droogleggen van de vijvers

2024

Werkfase: waterwerken

 • Waterwerken: werken aan dijken en sluissystemen
   

 • Vijvers afschuinen, zo kan de bever makkelijk in en uit het water
   

 • Grondwerken en gefaseerd bomen kappen
   

 • Inrichten van het gebied, zodat jij meer natuur kan beleven

2026

Inhuldiging hersteld natuurgebied

 • Bedankmoment voor alle partners en Diepenbekenaren
   

 • Kennismaking hersteld natuurgebied en prachtige toekomst: vrijlaten van wildlife

Fotografie website: Niki Colemont & Robbe Theunissen.

bottom of page